شنبه, 9 خرداد 1394 English          
محتوا
دسته بندي اخبار
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ 
۹:۳۳:۱۱  | 
نمايش اتصال
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ 
۷:۸:۱۶
قدردانی از مدیر عامل و كاركنان شركت ملی پخش فرآورده های نفتی در پی اجرایی شدن لغو نظام سهمیه بندی فرآورده های نفتی روی داد؛  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ 
۹:۲۸:۳۳  | 
نمايش اتصال
با هدف یکسازی نرخ حامل های انرژی محقق می شود؛ تغییر قیمت برخی فرآورده های نفتی 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ 
۰:۱۴:۳۰  | 
نمايش اتصال
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ 
۰:۸:۲۱  | 
نمايش اتصال
صفحه1از6123456.بعدي.
  آرشيو اخبار

سوابق

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم
V3.9.8.6