ساختمان های شرکت مستقر در استان قم

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم- ساختمان ستادی

 

آدرس: خیابان امام خمینی (ره) جنب پمپ بنزین ساختمان ستادی

صندوق پستی: 3516-37185

کد پستی: 3719696114

شماره تلفن: 36614020-025

شماره نمابر: 36619968-025

شماره پیامگیر روابط عمومی: 36623213-025

مرکز پاسخگویی: 09627شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم - ناحیه مرکزی

 
آدرس: قم - خیابان امام خمینی (ره ) جنب پمپ بنزین ساختمان ناحیه مرکزی
صندوق پستی: 3955
کد پستی: 1561733344
شماره تلفن: 36701935-025

 ایمیل: nahieh.qom@gmail.com


شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم - تأسیسات و عملیات انبار نفت

آدرس: قم- کیلومتر 12 جاده اراک- جنب سیلو- تأسیسات و عملیات انبار نفت

شماره تلفن: 38700891-025

تماس با ما:

قم ، خیابان امام خمینی ، جنب پمپ بنزین ، شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی منطقه قم

مرکز تلفن :                       36623212-025

تلفن کنترل نظارت:              36620877               

تلفن روابط عمومی:             36616579  
صندوق پستی :                 3516-37185
شماره فاکس :                   36619968
آدرس ایمیل :                    QOM@niopdc.ir
آدرس کانال های ما در شبکه های اجتماعی :

soroosh

سروش :                      QOM.NIOPDC@                                 

   eta

ایتا :                               Qom_niopdc@