اطلاعات تماس با شرکت

تلفن های واحدهای مختلف منطقه:


واحدهای ستادی

نام متصدی/مسئول  شرح کار/سمت
 شماره تماس مستقیم
شماره داخلی
 امیر داعی   کشیک منطقه  36610008   --- 
حسین سعیدی فر
مسئول مهندسی فرآورده ها
36623214
1121
  محسن عباسیان  کارشناس هماهنگی، نظارت و کنترل   36620877    1140  
 عبدالله صادقی فدکی   کارشناس امور حقوقی و قراردادها  36614020    1175  
مسعود درامامی
تعیین سهمیه مصرف کننده
 36614020 1122
رضا آقاباقری
تغذیه سهمیه و قرارداد فروش
 36614020 1111
مهدی آدابی
مسئول امور جایگاه ها 
3662312
 1116
زهرا سادات علوی 
کارشناس ارشد IT
 36610007  1091
 حسین حسینی
کارشناس سامانه هوشمند 
36634594
 1081

ناحیه مرکزی

 

نام متصدی/ مسئول
شرح کار/ سمت
شماره تماس مستقیم
شماره داخلی
 سید مناف رضوی
 رئیس فروش
 36602017  1152

 مرتضی محمدزاده

 متصدی صدور
 36619972  1155
 مجتبی بابایی
 متصدی تجارت آسان
 36701934  1157
 محمد جواد حاج باشی
 متصدی نفت سفید
36619972
1156
هادی عصاری
متصدی مجاری عرضه
36614020 1158

تأسیسات انبار نفت شهید زین الدین

نام واحد
 شماره تماس مستقیم
صدور و دریافت
 38700889
مسئول نوبت کاری
38700752
دریافت و ارسال
38700262
 پرسنل مهندسی
38700750
حمل و نقل و تدارکات
38700896
فناوری اطلاعات (IT)
 38700897
 پرسنل آتش نشانی
  38700261
انبار بازرگانی
38700895

تماس با ما:

قم ، خیابان امام خمینی ، جنب پمپ بنزین ، شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی منطقه قم

مرکز تلفن :                       36623212-025

تلفن کنترل نظارت:              36620877               

تلفن روابط عمومی:             36616579  
صندوق پستی :                 3516-37185
شماره فاکس :                   36619968
آدرس ایمیل :                    QOM@niopdc.ir
آدرس کانال های ما در شبکه های اجتماعی :

soroosh

سروش :                      QOM.NIOPDC@                                 

   eta

ایتا :                               Qom_niopdc@