جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت شهید زین الدین قم و خدمات عمومی ستاد منطقه و ناحیه مرکزی 98574

مناقصه

98574

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم

واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت شهید زین‌الدین قم و خدمات عمومی ستاد منطقه و ناحیه مرکزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه شماره 98574

 

مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه قم

موضوع مناقصه: واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت شهید زین‌الدین قم و خدمات عمومی ستاد منطقه و ناحیه مرکزی

مدت اجرای پیمان: 2 سال شمسی

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه‌گران می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه به نشانی: قم، خیابان امام خمینی(ره)، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم، دبیرخانه کمیسیون مناقصات یا پایگاه­های اینترنتی Http://iets.mporg.ir و Http://monaghese.niopdc.ir مراجعه نمایند.آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه، ساعت 14 روز پنج‌شنبه مورخ 09/03/1398 می­باشد. تلفن تماس: 12-36623211-025 داخلی 1176 و 1175

مبلغ پایه مناقصه: 86,306,175,507 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  3,230,000,000 ریال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

الف) ضمانت‌نامه بانکی و ضمانت­نامه­های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی مورد تأیید بانک مرکزی.

ب) اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 9200010480  (کد شناسه: 35200000036) بانک ملت شعبه خیابان شهید کیوانفر.

ج) سایر تضمین‌های مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

تاریخ و مکان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 12/03/1398 در سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه قم واقع در خیابان امام خمینی(ره).

مهلت ارائه پیشنهاد: آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)، دفترچه پیمان (پاکت ب)، پیشنهاد قیمت (پاکت ج) به صورت لاک و مهر شده و همچنین مدارک و مستندات ارزیابی کیفی و HSE به دبیرخانه کمیسیون مناقصات، پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/03/1398 می‌باشد.

تاریخ و محل گشایش پیشنهادها (پاکت ج): ساعت 10 صبح روز چهار­شنبه مورخ 22/03/1398 در سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم.

شرایط متقاضی:

1. ارائه تصویر اساسنامه شرکت و تصویر آگهی ثبت شرکت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی.

2. ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه تعمیر و نگهداری، تأسیسات و خدمات عمومی.

3. کسب امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی و HSE و احراز توانایی فنی و مالی پیمانکار.

4. ارائه تأییدیه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی، رونوشت قراردادهای مشابه و مفاصاحساب بیمه قراردادهای مذکور.

5. ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی 1396

6. ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

7. ارائه نمونه امضاء تعهدآور از دفتر اسناد رسمی برای افراد صاحب صلاحیت شرکت براساس آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

* قیمت‌ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

تذکر: پس از بررسی سوابق و اسناد ارزیابی کیفی متقاضیان و احراز توانایی فنی و مالی شرکت­ها، پاکت‌های پیشنهاد قیمت شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده گشوده خواهد شد. لذا تأکید می‌گردد پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی را ارائه نکرده و یا امتیاز لازم را احراز ننمایند، ناگشوده مسترد می‌گردد.

متن آگهی در پایگاه اینترنتی ‌www.shana.ir نیز قابل مشاهده می­باشد.

      روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم